Moto Seyahat Sigortası Teklifi Alın

  Kişisel Bilgiler

  Sigortalı Bilgileri

  Doğum Tarihiniz*

  Seyahatleriniz sırasında ortaya çıkan, sağlık problemleri, kaza, valiz kaybı gibi sorunların güvence altına alınmasını sağlayan poliçelerdir. Özellikle Avrupa ülkeleri, vize alma şartı olarak seyahat sigorta poliçeleri istemektedirler.

  Seyahat sırasında meydana gelen sakatlık ve vefat riskleri, zorunlu olarak seyahatinizi iptal etmek durumunda kaldığınızda, bu yüzden oluşan zararınız, uçak biletinizin, havayolu şirketiniz tarafından ertelenmesi yada iptal edilmesi sonucunda zararlar güvence altına alınır.

  Seyahat Sigortası:

  Seyahat Sigortası nedir? 
  Seyahatleriz sırasında ortaya çıkan, sağlık problemleri, kaza, valiz kaybı gibi sorunların güvence altına alınmasını sağlayan poliçelerdir. Özellikle Avrupa ülkeleri, vize alma şartı olarak seyahat sigorta poliçeleri istemektedirler.

  Seyahat sigortalarından kimler yararlanabilir ?
  Sorunsuz bir seyahat için, 18-64 yaşları arasında isteyen herkes, kendisi veya ailesiyle birlikte poliçe yaptırabilir.

  Seyahat Sigortası poliçesi ile hangi riskleri güvence altına alabilirsiniz ? 
  Seyahat sırasında meydana gelen sakatlık ve vefat riskleri, zorunlu olarak seyahatinizi iptal etmek durumunda kaldığınızda, bu yüzden oluşan zararınız, uçak biletinizin, havayolu şirketiniz tarafından ertelenmesi yada iptal edilmesi sonucunda zararlar güvence altına alınır.

  Seyahat Sigortası poliçesinde hangi teminatları alabilirsiniz ? 
  Kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık teminatı, yurtdışındaki seyahatiniz süresince hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi tedavi giderleri, seyahat sırasında ihtiyaç duyulan uygun bir tıbbi merkeze nakil giderleri, tedavi için acil ilaç getirilmesi veya gönderilmesi giderleri, yurtdışı seyahati sırasında hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderler, konaklama süresinin uzadığı durumlarda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat giderleri, seyahat halindeyken sigortalının evinde meydana gelebilecek bir hasar sebebiyle eve geri dönüş masrafları, seyahat süresince yakın bir aile üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş masrafları, yolculuk süresinde vefat halinde cenazenin yurda nakli ve eşlik edenlerin geri dönüş organizasyonu ve giderleri, teminat konusu tüm haller ile ilgili acil mesajların gönderilmesi giderleri, seyahat esnasında kayıp bagajın bulunması halinde sigortalının evine veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesi giderleri, tarifeli uçuşlarda gecikmeli bagajın tazmini teminatları poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

  Poliçe nerede ve ne zaman geçerlidir ? 
  Poliçe, alınan coğrafi teminatlar dahilinde ve sürede gecerli olur.

  Seyahatiniz sırasında, poliçenizden hangi ek hizmetleri alabilirsiniz ? 
  Sigorta şirketleri arasında farklılık gösteren ek teminatlar şunlardır: Ulaşım, tarife ve aktarma bilgileri, büyükelçilik ve konsolusluk bilgileri, tercüme büroları, avukat bilgileri, seyahat, rezarvasyon ve turistik bilgiler, seyahat sırasında sigortalının başına gelebilecek gasp ve hırsızlığın poliçe limitleri dahilinde tazmini, sigortalının kaza sonucu, üçüncü şahıslara vereceği maddi yada bedeni zararların tazmini gibi ek hizmetler, poliçenin teminatları içinde olabilir.

  Poliçe kapsamı dışında tutulan haller nelerdir ?

  • Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar.

  • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirak,

  • Suç ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,

  • Tehlikede bulunan eşya ve malları kurtarmak hali dışında, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

  • Seylap,

  • Nükleer rizikolar.

  Aksine bir sözleşme yoksa, poliçe kapsamı dışında tutulan haller nelerdir ?

  • Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu ve sair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,

  • Dağlarda ve yüksek tepelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj,hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,

  • Her nevi spor müsabakalariyle sürat ve dayanıklılık yarışları,

  • Havada yolcu sıfatından gayrı bir sıfatla uçuş,

  • Deprem ve yanardağ püskürmesi, heyelan.

  Nelere dikkat etmelisiniz?

  Seyahatiniz sırasında sağlık sorununuz oluşursa, sigorta şirketiniz gerekli yönlendirmeyi yapıyor mu ? : Sigorta şirketiniz, acil sağlık hizmetleri konusunda yönlendirme yapabiliyor mu? araştırılmalıdır.

  Seyahat sigoratanızın, vefat durumunda cenaze nakil teminatı var mı ? : Çok hoş bir konu olmamakla birlikte, riskin gerçekleştiği durumda cenazenin, daimi ikametgaha nakli teminatı olarak bazı ülkeler tarafından istenmektedir.

  Poliçe ile birlikte alabileceğiniz ek hizmetler nelerdir : Poliçe ile birlikte alabileceğiniz ek hizmetler, seyahatiniz sırasında sizi zor durumlardan kurtaracağı için, iyi incelenmesi sigortalının lehinedir.