İş Yeri

İş Yeri Paket Sigortası’nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı riskler şunlardır:

Yangın, yıldırım, infilak

Dahili su

Duman

Fırtına ve yer kayması

Hava ve kara taşıtları çarpması

Hırsızlık

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,terör

Kiracının veya mal sahibinin kira kaybı

Kiracının mal sahibine veya komşulara, mal sahibinin komşulara karşı mali sorumluluğu

Geçici iş yeri masrafları

İş durması