Yardım

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası, yaptırılması zorunlu olduğundan araların üçüncü kişilere maddi ve bedeni zararları temin etmeye yarayan, aynı zamanda güvence altına alan sigorta türüdür.

 

Hatalı Sigorta İşlemi

Haksız şekilde menfaat sağlamaya yönelik işlemlerde, tazmin bedelini eksik alma, alamama ortaya çıkacaktır. Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanarak işlem yapılacaktır.

 

Trafik Sigortasını Yaptırmak Zorunlu mudur?

Bu sigorta tipinde her araç sigortalanmak zorundadır. Sigortalanmayan araçlar trafikten men edilmektedir. Ayrıca cezayi yükümlülüğü yüksektir.

 

Hasarı Kim Karşılar?

Oluşacak hasarın, sadece üçüncü kişilere verilen zararlar kısmında karşılama olmaktadır. Kendi aracınızın hasarını ödemez. Kendi hasarınızı ödeyen araç sigortasının adı Kasko’dur.

 

Trafik Sigortası Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

Sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Yurtdışı için ayrıca sigortalanma seçenekleri vardır.

 

Manevi Tazminat Taleplerini de Karşılar mı?

Hayır karşılamayacaktır.

 

Sigortayı taksitlendirebilir miyiz?

Sigorta şirketleri primlerini taksitlendirmemektedir.

 

Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko zorunlu değildir, anlaşma yaptığınız çerçevede sorumluluk ve miktarı belirlenmiş şekilde hasarınızı karşılamaktadır. Trafik sigortası üçüncü şahısların zararlarını karşılamaktadır. Manevi ve sizin zararlarınızı karşılamaz.

 

Tedavi giderlerini karşılar mı?

Şubat 2011’de yürürlüğe giren Torba Yasası/Kanunu ile trafik kazalasında, kazazedelerin tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından üstlenilmiş olup sigorta şirketlerinin bu konudaki sorumluluğu ortadan kalkmıştır. Trafik kazasında yaralananların yaptığıkazada kusur oranına bakılmaz, kişilerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaz, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanır. SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapmaktadır.

 

Tedaviden Sonra Ölen Kişiye Ölüm Tazminatı ve Tedavi Tazminatı Verilir mi?

Bu detaylar poliçedeki değerler üzerinde detaylı şekilde yazılmıştır ve poliçede yazan ölüm tazminatı kadar ödeme yapılmaktadır. Tedavi masrafları SGK’nın kuralları ile ücretsiz karşılanmaktadır.

 

Ölüm ya da kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, trafik sigortası bu zararı öder mi?

Tedavi giderlerinin dışında, ölüm veya yaralanma sebebiyle oluşan zararlarda, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi ile kişilere ödenir.

 

Motorlu aracın kazaya karışması trafik sigortasının primini etkiler mi?

Evet, etkileyecektir. Hasarsızlık indirimi ve prim artırımı basamaklandırılmıştır. işleten sıfatıyla trafiğe çıkacaklar 4. basamaktan primlendirilir.

 

Aracın çektiği römork, kısa römork veya başka bir aracın neden olduğu zararlar çeken aracın trafik sigortasından karşılar mı?

Evet, trafik sigortası karşılar. Römorklar insan taşımada kullanılmış ise, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası olması gerekmektedir. Yoksa römork bu koşullar altında güvenceye alınmaz ve koşullar uygulanmaz.

 

Yarış yapan araçların verecekleri zararlar trafik sigortası teminatı kapsamına girer mi?

Yarışan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışındadır, yarış düzenleyenlerin sorumluluklarını bilerek sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminatları ve primleri ile ilgili açıklamalar Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı içerisinde yer almaktadır.