Moto Kaza Sigortası

Teminat planınızı Seçin

Teminat planları yanda verilmiştir.

Motosiklet Kaza Sigortası böyle bir zamanda ihtiyaç olanı sağlayan bir sigorta.Keşke yaptırsaydım diyebileceğiniz bir sigortadır.

Tüm dünyada olabilecek kazaları kapsadığı gibi, her çeşit kazayı kapsar.

Teminat seçenekleri şöyle ;

Daimi sakatlık teminatı

Vefat teminatı

Tedavi masrafları

Bireysel Sorumluluk

Hukuksal Koruma

– Tüm seçeneklerde Ferdi Kaza Sigortası Genel şartlarında açıkalanan tüm kazalar dahil olduğu gibi “Motosiklet Kazaları Dahildir” notu poliçenin önyüzünde yazar.(spor müsabakaları,kurye ve dağıtım amaçlı kullanım istisnadır).

– Ödemeleri 9 taksit yapabilirsiniz.

Bu sigorta insanların gündelik yaşamları esnasında karşılaşabilecekleri her çeşit kaza hallerinde uğrayacakları bedensel kayıplarına, kendilerinin belirleyecekleri değerlerle güvence sağlamak için hazırlanmıştır.

Bireysel kaza kapsamında oluşturduğumuz farklı teminat planları içindeki teminat limitleri ve farklı ek plan seçenekleri ile her kesimden kişilerin tercihlerine göre geniş bir teminat yelpazesi vardır. Özellikle Motosiklet Kullananların Bedenen Sakatlanma durumunda bu sigorta başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatını devam ettirmesini sağlayacak bir sigortadır.

Teminatlar   Ölüm        Daimi Sakatlık   Tedavi Masrafları  Sorumluluk   Hukuksal Koruma  Fiyatı

1. Plan           50.000     50.000                   5.000                      10.000               5.000                       185 TL
2. Plan           100.000   100.000                10.000                    10.000                5.000                        265 TL
3. Plan           150.000   150.000                15.000                    15.000               10.000                      320 TL
4. Plan            200.000    200.000                20.000                   20.000              10.000                      495 TL

BİREYSEL KAZA ANA TEMİNATLARI

VEFAT:

Sigortalı bir kaza neticesinde, bu kazadan dolayı vefat ederse, sigortalının belirlediği değerdeki tazminat, sigortalının menfaattarına ödenir.

MALULİYET:

Sigortalı bir kaza neticesinde, bu kazadan dolayı malul kalırsa, sigortalının belirlediği değerdeki tazminat Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki oranlar dahilinde sigortalıya ödenir.

BİREYSEL KAZA EK TEMİNATLARI

TEDAVİ MASRAFLARI:

Sigortalının bir kaza neticesinde sigortalının belirlediği limite kadar oluşan tedavi masrafları karşılanır. Doktor ücreti ile doktor tarafından gerekli görülen ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer tedavi giderleri (nakil ücretleri hariç) bu teminat kapsamında karşılanır. Bu giderler fiş veya fatura ile belgelenmiş olması kaydıyla azami teminat değerine kadar karşılanır. Bu teminat kaza vefat ve kaza maluliyet teminatları toplamının % 5’ini geçemez.

BİREYSEL SORUMLULUK:
Sigortalının şahıs veya aile reisi olarak sebebiyet vereceği ve kanunen sorumlu tutulacağı kazlarla ilgili olarak üçüncü kişilere verebileceği tüm tazminatları öder. Motosiklet kazasında da artcının(yolcu) alabileceği hasarlarda kaza raporuna göre sorumluluğu kapsar.

HUKUKSAL KORUMA :
Sigortalının bireysel olarak sorumlu olduğu herhangi bir dava neticesinde meydana gelebilecek hukuksal harcamaları (Vekalet ücreti,dava masrafları, danışmanlık ücreti,v.s) teminat miktarı kadar öder.

ASİSTANS